Nytt rundskriv: Tilskot til trus- og livssynssamfunn utanom Den norske kyrkje

Les rundskrivet: her

Vi ber om at trussamfunn som ønskjer å motta ei påminning om kravfristen (1. mars) i 2020, gir e-postadressa si til Fylkesmannen innan utgangen av januar 2020. (E-postadressa skal sendast til Fylkesmannen som trussamfunnet er registrert hos og/eller mottek statstilskotet frå.)