Informasjon til vigslere - endring på prøvingsattesten 7. oktober

Skatteetaten endrar på prøvingsattesten

Frå og med 8. oktober 2019 vil ikkje lenger prøvingsattesten innehalde informasjon om kva som blir namnet til ektefolket etter vigsel.

 

Som ein del av Skatteetatens arbeid med å modernisere Folkeregisteret, har etaten no gjort ei endring i prøvingsattest for vigsel, som utstedes til komande brudepar. Der prøvingsattestar tidlegare innholdt informasjon om nytt namn etter vigsel, vil prøvingsattestar som er utstedt frå og med 8. oktober ikkje innehalde informasjon om nytt namn.

Istadenfor å følgje prøvingsattesten, vil det nye namnet frå og med 8. oktober liggje lagra og klart i Folkeregisterets saksbehandlingssystem, og navneendringa vil skje automatisk når Folkeregisteret register vigselen.