Årsmeldinger - trussamfunn Rogaland

I 2015 var det 65 trussamfunn som søkte om statsstøtte frå Fylkesmannen i Rogaland, av desse fikk 2 samfunn avslag. Fylkesmannen utbetalte til saman kr 8 952 009,00 i statsstøtte for 2015. Rapporten for 2015 kan du laste ned under.