Tros- og livssynssamfunn

Fylkesmannen registrerer tros- og livssynssamfunn, behandler krav om tilskudd, godkjenner nye forstandere og ser til at tros- og livssynssamfunnenes virksomhet er i tråd med lover og forskrifter. Fylkesmannen er klageinstans for saker som gjelder kommunenes tilskudd til tros- og livssynssamfunn.

Den digitale løsningen "Tros- og livssynssamfunn" gir innsyn i opplysninger om livs- og trossamfunn som har søkt om statstilskudd. 

Du får tilgang til systemet ved å klikke på "Oversikt over tros- og livssynssamfunn" på høyre side i skjermbildet. Ved å klikke på det enkelte trossamfunnet får du opp kontaktopplysninger, registreringsdato dersom det er registrert, navn på godkjente forstandere, eventuell vigselsmyndighet, utbetalt statstilskudd osv. Du får opp tilsvarende opplysninger ved å søke på livssynssamfunnene. Du kan også sammenstille informasjon ved å bruke søkefeltene.

Fristen for å sette fram krav om tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke er 1. mars. 

Har du spørsmål om tros- og livssynssamfunn, kan du henvende deg til Fylkesmannen i fylket der trossamfunnet er registrert.

Vis mer


19.01.2018

Utbetalte statstilskot til trus- og livssynssamfunn


12.01.2018

Fylkesmannen inviterer til samling for forstandarar/leiarar i trussamfunn

Fylkesmannen i Rogaland vil også i år ha ei kort samling for forstandarar/leiarar i trussamfunn.  Samlinga er fredag 9. februar 2018 kl. 12.00 - 14.00 på Statens Hus, Lagårdsveien 44, Stavanger. 

19.12.2017

Årsrapport for trus- og livssynssamfunn i Rogaland 2017

I 2017 søkte 70 trussamfunn om statsstøtte hos Fylkesmannen i Rogaland. Fem fekk avslag. Her har du oversikt over søkarane og kor mykje dei fekk tildelt. 

15.06.2017

Sats for beregning av statstilskudd til tros- og livssynssamfunn 2017.

Sjå lenke i høgremargen:

24.01.2017

Tilskot til trus- og livssynssamfunn utanom Den norske kyrkje, for 2017.

Dette rundskrivet kjem istadenfor det årlege rundskrivet om tilskot til trus- og livssynsamfunn. Rundskrivet gjeld inntil anna blir bestemt. Fristen for å krevje tilskot er 1. mars, det blir ikkje gjort unntak.

11.01.2017

Tilskot til trus- og livssynssamfunn

Om tilskotsordninga, freistar og krav

18.11.2016

Årsrapport for trus- og livssynssamfunn i Rogaland, 2016

I 2016 var det 67 trussamfunn som søkte om statsstøtte frå Fylkesmannen i Rogaland, av disse fikk 5 samfunn avslag. Fylkesmannen utbetalte til saman kr 8 615 416 i statsstøtte for 2016.

25.01.2016

Rundskriv for beregning av statstilskot for 2016

Nytt rundskriv av 2016 om tilskot til trus- og livssynssamfunn er klart

27.03.2015

Årsrapport for 2014

I 2014 var det 62 trussamfunn som søkte om statsstøtte. Av desse fikk 59 samfunn innvilga søknaden. Fylkesmannen utbetalte i 2014 til saman kr 7.716 228,- i statsstøtte og gjeld 17.186 medlammar.

27.02.2015

Orienteringsmøte – for trussamfunn

Torsdag 26. februar ble det heldt eit informasjonsmøte for forstandarar og andre representantar frå  trus- og livsynssamfunn i Rogaland.