Tros- og livssynssamfunn

Fylkesmannen registrerer tros- og livssynssamfunn, behandler krav om tilskudd, godkjenner nye forstandere og ser til at tros- og livssynssamfunnenes virksomhet er i tråd med lover og forskrifter. Fylkesmannen er klageinstans for saker som gjelder kommunenes tilskudd til tros- og livssynssamfunn.

Den digitale løsningen "Tros- og livssynssamfunn" gir innsyn i opplysninger om livs- og trossamfunn som har søkt om statstilskudd. 

Du får tilgang til systemet ved å klikke på "Oversikt over tros- og livssynssamfunn" på høyre side i skjermbildet. Ved å klikke på det enkelte trossamfunnet får du opp kontaktopplysninger, registreringsdato dersom det er registrert, navn på godkjente forstandere, eventuell vigselsmyndighet, utbetalt statstilskudd osv. Du får opp tilsvarende opplysninger ved å søke på livssynssamfunnene. Du kan også sammenstille informasjon ved å bruke søkefeltene.

Fristen for å sette fram krav om tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke er 1. mars. 

Har du spørsmål om tros- og livssynssamfunn, kan du henvende deg til Fylkesmannen i fylket der trossamfunnet er registrert.

Vis mer


22.01.2019

Tilskot til private kyrkjebygg 2019

Søknadsfrist: 15.06.2019. Søknad skal til Kulturdepartementet.

22.01.2019

Oversikt over utbetalte tilskot til trus- og livssynssamfunn

.

16.05.2018

Informasjon til vigslere om digital løysing for prøving av ekteskapsvilkår

I juni lanserer Skatteetaten ei ny, digital innloggingsteneste for prøving av ekteskapsvilkår. Det gjer at par som ønskjer å gifte seg, vil kunne logge seg inn via skatteetaten.no., invitere forlovar eller vitne til å gjere det same, og på kort tid få behandla si ekteskapsprøving digitalt.

09.03.2018

Nytt tilleggsskjema for kommunalt tilskot til lokale menigheter/avdelingar i trus- og livssynssamfunn

Kulturdepartementet har endra tilleggsskjemaet for kommunalt tilskot til lokale menigheter/avdelingar i trus- og livssynssamfunn utanom Den norske kyrkje ved at det er lagt inn eit felt for menigheter/avdelingane sitt organisasjonsnummer, sjå vedlegg.

21.02.2018

Presentasjon frå Fylkesmannens årlege samling for prest/forstandar og styremedlemer i trussamfunn, som blei heldt 19. februar 2018.

Sjå vedlegg i høgremargen:

19.01.2018

Utbetalte statstilskot til trus- og livssynssamfunn


12.01.2018

Fylkesmannen inviterer til samling for forstandarar/leiarar i trussamfunn

Fylkesmannen i Rogaland vil også i år ha ei kort samling for forstandarar/leiarar i trussamfunn.  Samlinga er fredag 9. februar 2018 kl. 12.00 - 14.00 på Statens Hus, Lagårdsveien 44, Stavanger. 

19.12.2017

Årsrapport for trus- og livssynssamfunn i Rogaland 2017

I 2017 søkte 70 trussamfunn om statsstøtte hos Fylkesmannen i Rogaland. Fem fekk avslag. Her har du oversikt over søkarane og kor mykje dei fekk tildelt. 

15.06.2017

Sats for beregning av statstilskudd til tros- og livssynssamfunn 2017.

Sjå lenke i høgremargen:

24.01.2017

Tilskot til trus- og livssynssamfunn utanom Den norske kyrkje, for 2017.

Dette rundskrivet kjem istadenfor det årlege rundskrivet om tilskot til trus- og livssynsamfunn. Rundskrivet gjeld inntil anna blir bestemt. Fristen for å krevje tilskot er 1. mars, det blir ikkje gjort unntak.