Smittevernhensyn stenger meklingskontorene

Foreldre med felles barn under 16 år må ha møtt til mekling for å få separasjon eller skilsmisse. Du kan ringe den nasjonale veiledningstelefonen hvis det er kritisk å få bestilt eller gjennomført meklingen nå.

Foreldre med felles barn under 16 år må ha møtt til mekling for å få innvilget en søknad om separasjon eller skilsmisse etter to års samlivsbrudd. Ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) må familievernkontorene og eksterne meklere utsette meklinger. Det er for å unngå smittespredning i den situasjonen landet er inne i nå.

Nasjonal veiledningstelefon

En nasjonal veiledningstelefon er opprettet for foreldre som opplever det som kritisk ikke å få bestilt eller gjennomført mekling i stengingsperioden. Se mer informasjon om dette på Bufdirs nettside.