Separasjonar og skilsmisser i Rogaland

Talet på separasjonsløyve og skilsmisseløyve held seg stabile

Fylkesmannen i Rogaland har gjeve 1094 separasjonsløyve og 851 skilsmisseløyve i 2017.

 

Kontaktpersoner