Færre skilsmisser, men fleire separasjonar i 2014

Tala for skilde viser ein nedgang på 10 %, medan 5 % fleire separerte seg i 2014, samanlikna med året før.

Talet på skilsmisseløyve gjeve av Fylkesmannen i Rogaland i 2014 var 836, ein nedgang på 10 prosent frå året før. Talet på separasjonsløyve var 1107, ei auke på 5 prosent frå året før.

Tabellen viser tal for løyve som er gitt siste 5 år:

År

Separasjonar

Skilsmisser

2010

1107

960

2011

1038

916

2012

1028

878

2013

1051

929

2014

1107

836

Kontaktpersoner