Separasjon og skilsmisse

Ektefeller som ikke ønsker å fortsette samlivet, kan søke om separasjon. For å søke skilsmisse må du enten ha vært separert i ett år, eller du og din ektefelle må ha bodd fra hverandre i minst to år og være enige om at dette er samlivsbrudd. Gå til søknadsskjema

Du kan søke om separasjon og skilsmisse via et digitalt søknadsskjema. Klikk på knappen til høyre for å komme til tjenesten. Der finner du også mer informasjon om separasjon og skilsmisse.

Vis mer


26.03.2020

Familievernkontora opnar igjen

I første omgang får familiar som treng det, eit tilbod om hjelp via telefon. Sentralbordet til familievernkontor i alle regionar skal vere opne frå i dag.

24.03.2020

Smittevernhensyn stenger meklingskontorene

Foreldre med felles barn under 16 år må ha møtt til mekling for å få separasjon eller skilsmisse. Du kan ringe den nasjonale veiledningstelefonen hvis det er kritisk å få bestilt eller gjennomført meklingen nå.

30.01.2019

Færre separasjonar men fleire skilsmisser i 2018

Talet på separasjonsløyve gjeve av Fylkesmannen i Rogaland i 2018 var 1027. Talet på skilsmisseløyve var 1034.

13.04.2018

Separasjons- og skilsmisseløyvingar blir no sendt digitalt

Frå 2018 blir separasjons- og skilsmisseløyvingar gjeve av Fylkesmannen i Rogaland sendt digitalt til alle som har oppretta digital postkasse. 

31.01.2018

Separasjonar og skilsmisser i Rogaland

Talet på separasjonsløyve og skilsmisseløyve held seg stabile

30.10.2017

Informasjon om endringar i ekteskapslova – kommunale vigsler

Stortinget har nyleg vedteke endringar i ekteskapslova, jf. Lov om endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene).

02.02.2017

Oversikt tal på separasjonsløyve og skilsmisseløyve for 2016

Talet på separasjonsløyve gjeve av Fylkesmannen i Rogaland i 2016 var 1035. Talet på skilsmisseløyve var 891.

28.10.2016

Skilsmisse på nett

Ektepar som ønskjer å gå frå kvarandre, kan nå søkja om skilsmisse gjennom eit elektronisk søknadsskjema. 

18.01.2016

Færre separasjonar, men nokon fleire skilsmisser i 2015

Tala for separerte viser ein nedgang på 7 %, medan 8 % fleire skilde  seg i 2015, samanlikna med året før.

22.01.2015

Færre skilsmisser, men fleire separasjonar i 2014

Tala for skilde viser ein nedgang på 10 %, medan 5 % fleire separerte seg i 2014, samanlikna med året før.

Flere nyheter


Kontaktinformasjon

Telefonnummer:

51568808

Telefontid:

mandag, onsdag og torsdag

12:30-14:00

Handsamingstid:

Inntil fire veker