Fylkesmannen vurderer søndagsåpent på Rema 1000 på nytt

Fylkesmannen har tidligere gitt dispensasjon til Rema 1000 slik at de kunne ha åpent i de ordinære butikkene de tre førstkommende søndagene. Vedtaket er blitt påklaget, og Fylkesmannen har derfor besluttet å utsette virkningen av vedtaket. Dette betyr at det ikke vil være søndagsåpent på de ordinære Rema 1000-butikkene i Rogaland inntil videre.

Fylkesmannens dispensasjonsvedtak fra 17. mars ble påklaget av Virke og Handel og Kontor i Norge. Rema 1000 har fått anledning til å kommentere klagene før Fylkesmannen tar stilling til saken på nytt. Vi har derfor gitt utsatt iverksetting etter forvaltningsloven på vedtaket, slik at det ikke får rettsvirkning før Fylkesmannen har behandlet saken igjen. Avgjørelsen er vedlagt denne nettsaken.

Ikke grunnlag for å gjøre unntak nå, mener Barne- og familiedepartementet

Barne- og familiedepartementet har også kommet med et brev datert 18. mars der de tar stilling til spørsmålet om søndagsåpent i forbindelse med koronaviruset. I brevet konkluderer departementet med at det for tiden ikke er grunnlag for å gjøre unntak fra helligdagfredlovens bestemmelser om åpningstidsbegrensninger, som følge av Korona-epidemien. Brevet er lagt ved denne nettsaken.

Når blir det endelig avklart?

Fylkesmannen vil komme med en ny oppdatering på våre nettsider når vi har tatt stilling til klagene.

Vi understreker at de små butikkene som har lov til å ha åpent etter unntakene i helligdagsfredloven ikke berøres av dette. De kan fremdeles ha åpent innenfor lovens rammer, med mindre de blir stengt av kommuneoverlegen i den enkelte kommune med hjemmel i smittevernloven.