Fylkesmannen åpner for søndagsåpent på Rema 1000

Fylkesmannen i Rogaland har gitt dispensasjon fra helligdagsfredloven slik at Rema 1000 kan holde åpent i alle sine butikker i Rogaland de førstkommende tre søndagene. OPPDATERING: Fylkesmannen har mottatt klage på vedtaket fra Virke Dagligvarehandel, og har i lys av det besluttet å gi utsatt iverksetting på vedtaket frem til klagen er behandlet. Det betyr at vedtaket inntil videre ikke har virkning.

Fylkesmannen mottok søknad fra Rema 1000 om å holde søndagsåpent i sine butikker i forbindelse med koronaviruset. Begrunnelsen for søknaden er at det er fornuftig å spre handelen ut over flere dager for å hindre trengsel i butikkene. I søknaden står det:

Søndagsåpne dagligvarebutikker vil være i tråd myndighetenes anbefalinger om kontaktreduserende tiltak og med smittevernsformål, gitt at det vil spre handelen utover og føre til at færre mennesker er tilstede samtidig i butikklokalene. Færre forbrukere samtidig i butikklokalet vil gi mindre nærkontakt mellom mennesker og dermed lavere smittefare og færre smittede og syke. I tillegg vil det å gi forbrukerne en ekstra handledag øke kapasiteten til å forsyne dem tilstrekkelig i en periode med sterkt økt etterspørsel.

Helsedirektoratet har anbefalt søndagsåpne butikker

Helsedirektoratet har i en fersk uttalelse anbefalt Fylkesmennene å gi dispensasjon med følgende begrunnelse:

Ut fra smittevernhensyn vil likevel Helsedirektoratet anbefale at søndagsåpne butikker holder åpent og at tiltak som gir mulighet for avstand mellom kunder, og også mellom kunder og butikkansatte, vektlegges ved vurderingen. I tillegg bør matbutikkene oppfordres til å følge hygieneråd.

Brevet fra Helsedirektoratet er vedlagt denne nettsaken. 

Fylkesmannen gir dispensasjon

Fylkesmannen har behandlet søknaden og gitt dispensasjon slik at Rema 1000 kan holde åpent i alle sine butikker i Rogaland de førstkommende tre søndagene (22. mars, 29. mars og 5. april). Åpningstidene er begrenset til kl. 09.00–21.00.

Fylkesmannens vedtak er lagt ved denne nettsaken.

Vi vurderer fortløpende søknader fra andre dagligvarekjeder som ønsker å holde sine butikker søndagsåpne.