Åpner ikke for søndagsåpent på Åna-Sira

Fylkesmannen har avslått søknad fra Sokndal kommune om å definere tettstedet Åna-Sira som typisk turiststed etter helligdagsloven.

Fylkesmannen har myndighet etter helligdagsloven til å gjennom forskrift definere nærmere bestemte områder som "typisk turiststed" etter helligdagsloven. Innenfor dette området kan butikker holde åpent på helligdager, til tross for lovens hovedregel om at butikkene skal holde stengt.

Søknaden er avslått

Fylkesmannen avslo søknaden fra Sokndal kommune. Bakgrunnen var at Åna-Sira ikke etter vår vurdering har noen særstilling som turistområde sammenlignet med andre områder i Rogaland.

Videre begrunnelse finner dere i vedtaket som er vedlagt saken. 

Typiske turiststeder i Rogaland

Fylkesmannen har per dags dato ikke definert noen typiske turisteder etter dette regelverket i Rogaland, og en eventuell åpning for Åna-Sira ville innebære et brudd med den praksisen som er ført over tid her. Fylkesmannen utelukker likevel ikke at det kan være aktuelt å definere områder i Rogaland som typiske turiststeder etter helligdagsloven hvis den rette søknaden kommer inn. Det må i tilfelle være et bestemt område som har klar karakter av å være et turiststed, hvor omsetningen fra butikkene hovedsaklig skjer til turister.

Det har tidligere vært vurdert å gjøre endringer i helligdagslovens regler om typiske turiststeder (NOU 2017: 17), men Fylkesmannen er ikke kjent med at utredningen har vært fulgt opp med forslag om konkrete lovendringer.