Ny finansiering av private barnehagar

Kunnskapsdepartementet vedtok 9.10.2015 nye reglar for finansiering av private barnehagar frå 1.1.2016. Tilskotet skal framleis reknast ut frå utgiftene i dei kommunale barnehagane, og dei private barnehagane vil få like mykje i tilskot som kommunane nyttar i eigne barnehagar. 

 

Nye reglar

Reglane for 2016 er noko enklare enn dei reglane som gjeld for 2015.

Sjå nærmare omtale og dei konkrete reglane på nettsida til Utdanningsdirektoratet: