Tiltak på skole- og barnehageområdet under koronautbruddet våren 2020

En ekspertgruppe nedsatt 27. mars har utarbeidet en rapport der det gjøres vurderinger av tiltak knyttet til barnehage og skole og konsekvensene disse tiltakene har for barn og unge og for smittevernet.

Ekspertgruppens rapport skulle gi et bedre beslutningsgrunnlag for iverksettelse av nye tiltak og justering eller avvikling av eksisterende tiltak for å begrense smitten.

Ekspertgruppens rapport ligger her. På Utdanningsdirektoratets nettsider ligger også en oppsummering av Fylkesmennenes rapportering av konsekvenser av stengte skoler og barnehager.