Tilskott til skolebibliotek

Kommunar kan søkje om tilskott til å styrkje skolebiblioteka sitt arbeid med lesestimulering. Søknadsfrist er 27. mars 2020

På nettstaden til Utdanningsdirektoratet finn du kriterier for å søkje og kva søknaden må innehalde.

Kontaktpersoner