Søk vidareutdanning innan 1. mars

Vidareutdanning er eit tilbod til lærarar, rektorar, barnehagelærarar, styrarar og andre.

Desse kan søkje vidareutdanning:

  • Lærarar i grunn- og vidaregåande skole
  • Rektorar
  • Minoritetsspråklege lærarar
  • Barnehagelærarar
  • Styrarar

 

Frist  for å søkje er 1. mars 2020

Les meir på nettstaden til Utdanningsdirektoratet

 

Fagskole - barnehagetilsette

Fagskoleutdanning i oppvekstfag for barnehagetilsette er ei vidareutdanning for barne- og ungdomsarbeidarar og assistentar med minimum fem års erfaring frå arbeid med barn.

Frist for å søkje er 1. mars 2020

Les meir om fagskolen på nettsidene til Utdanningsdirektoratet

Kontaktpersoner