Biologiske foreldre til adoptivbarn

Adoptivbarn som har fylt 18 år, har rett til opplysninger om hvem som er dets biologiske foreldre. Flere instanser har ansvar for å gi den adopterte opplysninger om biologisk bakgrunn, avhengig av når adopsjonen skjedde. Fylkesmannen kan gi opplysninger om adopsjoner gjort før 1. januar 1999. I saker av nyere dato er det Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som gir disse opplysningene.

Slik ber du om innsyn i adopsjonssaken din

Henvend deg skriftlig til Fylkesmannen om du er adoptert og ønsker informasjon om dine biologiske foreldre. Vi har informasjon om både norsk- og utenlandsadopterte. 

Skjemaet til høyre krever innlogging via ID-porten slik at vi får bekreftet at du er den du gir deg ut for å være. Hvis du bruker skjemaet, er det tilstrekkelig å skrive at du ønsker innsyn i adopsjonssaken din, oppgi navn på adoptivforeldrene dine og årstall (omtrentlig) for adopsjon. 

Dersom du velger å sende et vanlig brev til oss for å be om innsyn, må brevet inneholde:

• Navn, fødselsdato og bostedsadresse
• Signatur (du må skrive under på brevet du sender oss)
• Adoptivforeldrenes navn
• Bekreftet kopi av din legitimasjon med bilde, for eksempel pass eller førerkort. Kopien må være bekreftet av offentlig tjenestemann eller advokat. Kopier bekreftet av post, bank og kopieringskontorer er ikke tilstrekkelig.

Vis mer


11.12.2018

Informasjon om ny adopsjonslov som tre i kraft 1. juli 2018

Adopsjonslova av 16. juni 2017 nr. 48 gjeld frå 1. juli 2018. Lova og forskrifter som er heimla i lova kan lastast ned frå Lovdata: Lov om adopsjon

03.12.2012

Korleis går eit adoptivbarn frem for å søkja etter sine biologiske foreldre?

Den adopterte skriv eit brev til Fylkesmannen med opplysningar om namn på adoptivforeldra og når ein er fødd. Dersom ein har opplysningar om det, ønskjer fylkesmannen å vite årstalet for adopsjonen. Dersom den adopterte ønskjer kontakt med dei biologiske foreldra, bør dette stå i brevet.