AVLYST Landbrukskonferansen 2020

Dato:
16. mars 2020 08:30 - 15:30
Sted:
Clarion Hotel Stavanger
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, KS, Samarbeidsrådet for landbruksorganisasjonane i Rogaland, Rogaland bondelag, Agrovisjon, LO og NHO.
Målgruppe:
Folkevalde i kommunane og fylkeskommunen, bønder og representantar for bondeorganisasjonar, tilsette i kommunal-, regional- og statleg landbruksforvaltning, næringar knytt til landbruket og elles alle med interesse for landbruk og landbrukspolitikk.

I lys av de siste dagers utvikling vedrørende koronaviruset, velger vi å avlyse årets konferanse. Deltakerne vil ikke bli belastet deltakeravgift.

På konferansen tek vi opp tidsaktuelle tema som innovasjon i eit berekraftig landbruk, grøn retning i finansmiljøet og vegen vidare for landbruket i klimafloka.

Programmet for dagen kan du lese her.

Påmelding

Du melder deg på konferansen ved å fylle ut skjemaet. Når skjemaet er sendt inn vil du få ein e-post som stadfester påmeldinga. Det kostar 950 kr å delta på konferansen, og faktura blir sendt ut i etterkant. Påmeldinga er bindande etter 9. mars.

Dato:
16. mars 2020 08:30 - 15:30
Sted:
Clarion Hotel Stavanger
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, KS, Samarbeidsrådet for landbruksorganisasjonane i Rogaland, Rogaland bondelag, Agrovisjon, LO og NHO.
Målgruppe:
Folkevalde i kommunane og fylkeskommunen, bønder og representantar for bondeorganisasjonar, tilsette i kommunal-, regional- og statleg landbruksforvaltning, næringar knytt til landbruket og elles alle med interesse for landbruk og landbrukspolitikk.