Kommunestruktur i Rogaland – samling for alle kommunar

Dato:
18. juni 2019 09:30 - 15:00
Sted:
Clarion hotel Energy, Stavanger
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Politikarar, leiarar og tillitsvalte i kommunane
Påmeldingsfrist:
11.06.2019 23:59:00

Velkommen til samling om kommunestruktur i Rogaland.

Fylkesmannen i Rogaland har inngått samarbeid med NORCE om å utføre ei spørjeundersøking til alle kommunar knyta til ulike sider ved kommunestrukturen i Rogaland. Resultatet blir presentert denne dagen av Einar Leknes og Hilmar Rommetvedt. Det blir også informasjon frå Kommunal- og Moderniseringsdepartementet om arbeidet med kommunestrukturen i heile landet. Yngve Flo forskar frå NORCE vil informere om erfaringa frå kommunereforma, både nasjonalt og i Rogaland. Forskar Stine R. Nygård vil informere om prosjektet Nabopraten som er utført på Jæren. Det blir også meir aktuelt på programmet. Program finn du på høgre side.

Pris: Gratis (dei som ikkje møter vert fakturert kr 500).

Presentasjonar:

 - Kommunereforma – kva no? Vidare oppdrag og verktøy, ved Sølve Monica Steffensen, KMD

 - «Kommunereforma – nasjonalt og i Rogaland» ved Yngve Flo, forskar, NORCE

 - Kommunale utfordringar kommunepolitikarane , dei administrative leiarane og dei tillitsvalde sine synspunkt, ved Hilmar Rommetvedt og professor Einar Leknes, NORCE

 - Informasjon frå arbeidet med ny kommunestruktur i Nye Stavanger ved Christine Sagen Helgø, leiar av fellesnemnda for Nye Stavanger/ordførar

 - Informasjon frå arbeidet med ny kommunestruktur i Nye Sandnes ved Therese Hauger, prosjektleiar Nye Sandnes

Dato:
18. juni 2019 09:30 - 15:00
Sted:
Clarion hotel Energy, Stavanger
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Politikarar, leiarar og tillitsvalte i kommunane
Påmeldingsfrist:
11.06.2019 23:59:00