Tilsyn NAV Halden

Tilsyn med sosiale tjenester i NAV-kontoret.

Det vil bli undersøkt om kommunen sikrer at søknad økonomisk stønad blir behandlet etter en kartlegging av behovet til søker og dennes familie, og at alle søknader vurderes individuelt slik regelverket krevet.

Dato:
30. august - 5. september
Sted:
NAV Halden
Ansvarlig:
Helse- og sosialavdelingen
Målgruppe:
NAV-ansatte

Kontaktpersoner