Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader 2018

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
20.11.2018 00:00:00
Målgruppe:
Forebyggende tiltak - husdyreiere. Konfliktdempende tiltak: organisasjoner, personer, kommuner, lokalsamfunn og forskningsinstitusjoner
Ansvarlig:
Landbruksavdelingen og miljøvernavdelingen

Kontaktpersoner