Invitasjon til å søke om kompetansemidler i forbindelse med mottak av flyktninger 6-18 år

Fylkesmannen i Østfold har fått tildelt kr 343 000,- i kompetansemidler i forbindelse med mottak av flyktninger 6 – 18 år. Vi inviterer kommunene til å søke om midler for å øke egen kompetanse innenfor opplæring og integrering av flyktninger.

Søknaden skal bygge på et lokalt faglig behov for kompetanse innenfor tematikken. Midlene skal gå til kompetanseheving for skoleledere, lærere og andre ressurspersoner som arbeider med opplæring og oppfølging av flyktninger i grunnskolen i aldersgruppen 6 - 18 år. Aktuelle temaer det kan søkes midler for er andrespråkspedagogikk, traumekompetanse/psykososialt arbeid eller andre områder innenfor flerkulturell kompetanse som kommunen/skolen har behov for. Kommunene velger en eller flere metoder for kompetansehevingen. Dette kan for eksempel være etterutdanning, konferanse, kurs, veiledning til ansatte og/eller nettverksjobbing.  Flere kommuner kan søke tilskudd sammen og det kan også søkes på tvers av skoler/skoleslag. Helsevesenet, barnevernet og/eller mottak kan også inngå i samarbeidet. Kompetansehevingen kan inngå i andre kompetansetiltak som kommunene allerede har iverksatt og i tverrsektorielt arbeid for utsatte barn og unge (0-24 samarbeidet). Alle kommuner er velkomne til å søke.

Kommuner som blir tildelt midler må rapportere kort hvordan midlene er brukt i 2019.

Fristen for å søke er 20. november 2018. (Merk søknaden 2018/5624)

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
20.11.2018 23:00:00
Målgruppe:
Skoleledere, lærere og andre ressurspersoner som arbeider med opplæring og oppfølging av flyktninger i grunnskolen i aldersgruppen 6-18 år
Ansvarlig:
Barnehage - og utdanning
Hvem kan søke:
Alle kommuner i Østfold

Kontaktpersoner