Tilskudd

Samlet presentasjon av tilskuddene til Fylkesmannen i Østfold 

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
14. des 14. des Tilskudd til svømming i barnehager kommuner, barnehager og frivillige organisasjoner kan søke
Søknadsfrist Tittel
14. des 14. des Tilskudd til svømming i barnehager