Tilskudd

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
2018.08.21 21.08.18 Ordinære skjønnsmidler år 2019 Kommunene i Østfold
2018.09.15 15.09.18 Tilskudd til psykologer 2018 Kommuner i Østfold; ulike virksomheter, ansatte og arenaer av betydning for innbyggernes psykiske helse, rusmiddelbruk, trivsel og mestring
2018.11.01 01.11.18 Tilskudd til svømming i barnehager kommuner, barnehager og frivillige organisasjoner kan søke