Endringer i embetsledelsen fra 1.september

Kjersti Gram Andersen slutter hos Fylkesmannen i Østfold og begynner i stillingen som plansjef i Ski kommune. Espen Pålsrud er tilsatt som assisterende fylkesmann etter Kjersti Gram Andersen fra 1. september 2018.

Espen Pålsrud har vært ansatt som direktør for samordnings- og beredskapsstaben hos Fylkesmannen i Østfold siden 2009. Pålsrud er utdannet sivilingeniør og har mastergrad i ledelse fra Høgskolen i Østfold. Han har tidligere hatt lederstillinger i Askim kommune og Frogn kommune. Tilsettingen gjelder inntil nytt fylkesmannsembete for Oslo og Viken er etablert 1. januar 2019.