Tildeling av prosjektskjønnsmidler til kommunene for 2018

Fylkesmannen har sendt brev til kommunene, og orientert om tildelingen av prosjektskjønnsmidler til kommunene for 2018. Her finner du oversikt over tildelingene.