Avslag på skadefelling av ulv i Degernes

Fylkesmannen i Østfold avslår søknaden fra Østfold sau og geit om skadefelling. Selv om ulven har oppført seg utypisk, har vi til nå ikke sett oppførsel som tilsier at den medfører et større akutt skadepotensial enn det som er normalt når det er ulv i området.

 

For felling av andre grunner enn akutt pågående angrep viser vi til de årlige vedtak som fattes om lisensfelling.

Husdyrbrukere i området oppfordres til å holde dyrene innenfor rovdyravvisende gjerder. De som ikke har slike gjerder kan søke om tilskudd til å utbedre eksisterende gjerder.

Vedtaket i sin helhet finner du i lenken til høyre, eller nederst om du leser på mobiltelefon. Vedtaket kan påklages innen 3 uker.

Kontaktpersoner