Sjumilssteget - invitasjon til samling om samhandling og erfaring

Dato:
20. desember 09:00 - 15:00
Sted:
Hotell Jeløy Radio
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Østfold og KS
Målgruppe:
Kommunalsjefer oppvekst, NAV-leder, leder barnevern, sjumilsstegskoordinatorer, leder av helsesøstertjenesten samt andre etater som arbeider med barn og unge
Påmeldingsfrist:
10.12.2018 00:00:00

Fylkesmannen i Østfold og KS inviterer til samling om samhandling og erfaringsdeling om arbeidet med utsatte barn og unge i Østfold.

Fylkesmannen i Østfold har gjennomført fokussamtaler med 11 av 18 kommuner. Vi ønsker å dele disse funnene med dere.

KS driver et prosjekt effnettverk i regi av Nordisk Ministerråd - «styrket kvalitet systematisk og samhandlende for barn og unge». KS vil på samlingen dele erfaringer, funn og oppdagelser de har gjort underveis i dette arbeidet så langt.

Påmelding

Legg til i egen kalender
Dato:
20. desember 09:00 - 15:00
Sted:
Hotell Jeløy Radio
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Østfold og KS
Målgruppe:
Kommunalsjefer oppvekst, NAV-leder, leder barnevern, sjumilsstegskoordinatorer, leder av helsesøstertjenesten samt andre etater som arbeider med barn og unge
Påmeldingsfrist:
10.12.2018 00:00:00

Kontaktpersoner

Dokumenter