Implementering av Rammeplan - kurs for assistenter og fagarbeidere

Dato:
26. oktober 09:00 - 29. mars 15:00
Sted:
Høgskolen i Østfold
Ansvarlig:
Barnehage og utdanning
Målgruppe:
Fagarbeidere og assistenter i barnehage

Implementering av ny Rammeplan i barnehagen, høst 18 - vår 19.

Høgskolen i Østfold ved Avdeling for lærerutdanning og HIØ VIDERE i samarbeid med Fylkesmannen i Østfold inviteterer barnehagene i Østfold til to kursdager.

Kurs for assistenter og fagarbeidere

26. oktober 2018  og 29. mars 2019, begge dager kl. 09. – kl. 15.

Tema: «Ny rammeplan - nye muligheter?»

v/ Nina Johannsen, førsteamanuensis Avd. for lærerutdanning

Sted: Høgskolen i Østfold, Remmen, Halden. Enkel lunsj er inkludert.

Påmelding innen 12. oktober. Meld deg på så snart som mulig!

Kurset tilbys gratis til barnehagene i Østfold. Det er 50 tilgjengelige plasser.

Påmeldingsskjema til kurs for assistenter og fagarbeidere 

Ved spørsmål:

Ta gjerne kontakt med HiØ VIDERE.

Kontaktperson: Miriam Henriksen, miriam.henriksen@hiof.no telefon 69 60 80 93 eller HiØ VIDERE på e-post videre@hiof.no  telefon 69 60 80 00

Dato:
26. oktober 09:00 - 29. mars 15:00
Sted:
Høgskolen i Østfold
Ansvarlig:
Barnehage og utdanning
Målgruppe:
Fagarbeidere og assistenter i barnehage