Informasjonsmøte om tilskuddforvaltning 2019

Dato:
23. januar 08:30 - 13:00
Sted:
Quality Hotel Sarpsborg
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Målgruppe:
Rådmenn, kommunalsjefer og aktuelle ledere i kommunene
Påmeldingsfrist:
09.01.2019 23:59:00

Fylkesmannen har gleden av å invitere til informasjonsmøte om tilskuddsforvaltning for 2019 den 23.01.2019.

Møtet er planlagt for kommunene i Østfold, men har informasjonsverdi også for øvrige kommuner i Oslo og Viken.

Fylkesmannen inviterer til informasjonsmøte om forskjellige tilskuddsordninger som Fylkesmannen forvalter innenfor helse- og omsorg, NAV, barnevern, barnehage- og utdanning samt skjønnstilskudd. Også Husbanken, IMDI og BUF-dirs tilskuddsordninger blir kort presentert.

Informasjonsmøte finner sted på Quality Hotel Sarpsborg og starter kl 08:30 med servering av kaffe, informasjonsmøtet er fra kl 09:00 - 13:00, med en påfølgende lunsj.

Ved for mange påmeldte vil Fylkesmannen benytte seg av retten til å fordele plasser.

Mer utfyllende program vil bli lagt ut på denne siden i løpet av desember 2018.

Presentasjoner vil bli tilgjengelig dagen før informasjonsmøtet.

Påmelding

Legg til i egen kalender
Dato:
23. januar 08:30 - 13:00
Sted:
Quality Hotel Sarpsborg
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Målgruppe:
Rådmenn, kommunalsjefer og aktuelle ledere i kommunene
Påmeldingsfrist:
09.01.2019 23:59:00