Barnehagebasert kompetanseutvikling - ny regional ordning for kommunale og ikke-kommunale barnehager

Dato:
25. september 10:00 - 15:00
Sted:
Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngsgate 21
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingene hos fylkesmennene i Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus.
Målgruppe:
Se informasjon om møtet.
Påmeldingsfrist:
25.09.2018 00:00:00

Den nye regionale ordningen skal gjelde fra 2019. Ordningen gir barnehageeiere økt medvirkning i planlegging, prioritering, bruk av midler og igangsetting av tiltak som skal sikre økt kompetanseutvikling i barnehagene.

Invitasjon til aktører i barnehagesektoren i Buskerud, Østfold og Akershus

Fylkesmennene i Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus inviterer følgende aktører til felles informasjons- og dialogmøte:

  • Eiere av kommunale barnehager i Buskerud, Østfold og Akershus
  • Eiere av private barnehager; både enkeltstående små og store barnehager, og barnehagekjeder i Buskerud, Østfold og Akershus
  • Barnehagemyndigheten i samtlige kommuner i de tre fylkene
  • fylkeskommuner Buskerud, Østfold og Akershus
  • OsloMet, Universitetet i Sørøst-Norge og Høgskolen i Østfold
  • KS, PBL, Fagforbundet og Utdanningsforbundet
Dato:
25. september 10:00 - 15:00
Sted:
Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngsgate 21
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingene hos fylkesmennene i Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus.
Målgruppe:
Se informasjon om møtet.
Påmeldingsfrist:
25.09.2018 00:00:00

Kontaktpersoner