Fylkesmannens kommunemøte med Trøgstad

Dato:
12. september
Sted:
Trøgstad
Ansvarlig:
Fylkesmanen i Østfold
Målgruppe:
Kommuneledelsen og Fylkesmannens ledergruppe

Som et ledd i Fylkesmannens samordning og styringsdialog med kommunene, avholdes det kommunemøte med Trøgstad kommune. På møtet deltar politisk og administrativ ledelse i kommunen og Fylkesmannens ledergruppe.

Hensikten med kommunemøtet er gjensidig dialog og informasjon om status og utfordringer i kommunene generelt og på utvalgte politikkområder. Dialogen forankres i behov kommunen og embetet har. Møtet er ett av seks kommunemøter som gjennomføres i Østfold i 2018.

Dato:
12. september
Sted:
Trøgstad
Ansvarlig:
Fylkesmanen i Østfold
Målgruppe:
Kommuneledelsen og Fylkesmannens ledergruppe

Kontaktpersoner