Kurs og konferanser

Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
oktober 2018
26. okt - 29. mar 43 - 13 Barnehage og utdanning Implementering av Rammeplan - kurs for assistenter og fagarbeidere Høgskolen i Østfold
november 2018
22. nov - 23. nov 47 Fylkesmannen i Østfold Kommunekonferansen 2018 Støtvig Hotel, Rygge
23. nov 47 Fylkesmannen i Østfold Kontaktmøte rus og psykisk helse Quality hotel Grålum/Sarp
28. nov 48 Barnehage- og utdanning Faglig forum for programrådgivere, flyktningkonsulenter og voksenopplæringen Qulity hotel Sarpsborg
30. nov 48 Barnehage- og utdanningsavdelingen Invitasjon til samling om BASIL 2018 Fylkesmannen i Østfold
desember 2018
05. des 49 Torunn Sikkeland Kontaktmøte med kommunale helse- og omsorgsledere Quality Hotel & Resort, Sarpsborg
05. des 49 Maren Heldahl Nettverksmøte for sykehjemsleger Statens hus, Moss
05. des 49 Barnehage og utdanningsavdelingen Møte om grunnskoleeksamen våren 2019 Inspiria Science Center, Sarpsborg
06. des 49 Barnehage- og utdanningsavdelingen Samling for skoleeiere og barnehagemyndighet Quality hotell, Sarpsborg
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
26. okt - 29. mar Implementering av Rammeplan - kurs for assistenter og fagarbeidere
22. nov - 23. nov Kommunekonferansen 2018
23. nov Kontaktmøte rus og psykisk helse
28. nov Faglig forum for programrådgivere, flyktningkonsulenter og voksenopplæringen
30. nov Invitasjon til samling om BASIL 2018
05. des Kontaktmøte med kommunale helse- og omsorgsledere
05. des Nettverksmøte for sykehjemsleger
05. des Møte om grunnskoleeksamen våren 2019
06. des Samling for skoleeiere og barnehagemyndighet