Kurs og konferanser

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
september 2018
12. sep 37 Fylkesmanen i Østfold Fylkesmannens kommunemøte med Trøgstad Trøgstad
14. sep 37 Fylkesmannen i Østfold Fagdag - Søvn som forutsetning for god helse og livskvalitet Tune administrasjonsbygg, Tuneveien 95. Grålum/Sarpsborg
25. sep 39 Barnehage- og utdanningsavdelingene hos fylkesmennene i Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus. Barnehagebasert kompetanseutvikling - ny regional ordning for kommunale og ikke-kommunale barnehager Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngsgate 21
26. sep 39 Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannens kommunemøte med Fredrikstad Fredrikstad
26. sep 39 Barnehage- og utdanningsavdeling "Trygg i eget uttrykk" - gratis kurs til barnehageansatte Quality Hotell, Sarpsborg
oktober 2018
09. okt 41 Fylkesmannen i Østfold og KS Østfold Informasjonsmøte om statsbudsjettet 2019 Fastsettes senere
17. okt 42 Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannens kommunemøte med Hvaler Hvaler
18. okt 42 Fylkesmannen i Østfold Statsetatsjefsmøtet Fylkesmannen i Østfold, Vogtsgate 17, Moss
22. okt 43 GLØD-nettverket i Østfold GLØD-konferanse for ferske barnehagelærere i Østfold Quality hotell, Sarpsborg
november 2018
22. nov - 23. nov 47 Fylkesmannen i Østfold Kommunekonferansen 2018 Støtvig Hotel, Rygge