Kurs og konferanser

Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
september 2018
24. sep 39 Landbruksavdelingen Skolehageseminar Vogtsgate 17, Moss
25. sep 39 Barnehage- og utdanningsavdelingene hos fylkesmennene i Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus. Barnehagebasert kompetanseutvikling - ny regional ordning for kommunale og ikke-kommunale barnehager Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngsgate 21
26. sep 39 Barnehage- og utdanningsavdeling "Trygg i eget uttrykk" - gratis kurs til barnehageansatte Quality Hotell, Sarpsborg
oktober 2018
09. okt 41 Fylkesmannen i Østfold og KS Østfold Informasjonsmøte om statsbudsjettet 2019 Rakkestad kulturhus, festsalen
10. okt 41 Barnehage- og utdanningsavdelingen Fagdag: Læringsmiljø og -arenaer Vogts gate 17, Moss (Fylkesmannen i Østfold)
10. okt 41 Helse- og omsorgsavdelingen og landbruksavdelingen Inspirasjonsseminar: Dagaktivitetstilbud for personer med demens Roald Amundsen Minne, Fredrikstad
10. okt 41 Juridisk avdeling, faggruppe vergemål Vergemøte 2 Fylkesmannen i Østfold
11. okt 41 Helse- og omsorgsavdelingen og landbruksavdelingen Inspirasjonsseminar: Dagaktivitetstilbud for personer med demens Folkets hus, Askim
12. okt 41 Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannens kommunemøte med Fredrikstad Fredrikstad
16. okt - 17. okt 42 Fylkesmannen i Østfold Flerkulturell kompetanse - todagers kurs Bystyresalen, Sarpsborg rådhus, Glengsgt 38, Sarpsborg
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
24. sep Skolehageseminar
25. sep Barnehagebasert kompetanseutvikling - ny regional ordning for kommunale og ikke-kommunale barnehager
26. sep "Trygg i eget uttrykk" - gratis kurs til barnehageansatte
09. okt Informasjonsmøte om statsbudsjettet 2019
10. okt Fagdag: Læringsmiljø og -arenaer
10. okt Inspirasjonsseminar: Dagaktivitetstilbud for personer med demens
10. okt Vergemøte 2
11. okt Inspirasjonsseminar: Dagaktivitetstilbud for personer med demens
12. okt Fylkesmannens kommunemøte med Fredrikstad
16. okt - 17. okt Flerkulturell kompetanse - todagers kurs