Hobøl kommune ut av ROBEK

Hobøl kommune er utmeldt fra Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK). Utmeldingen kommer som en følge av at det vedtatte årsregnskapet for 2017 viser at kommunen har dekket inn underskudd fra tidligere år i sin helhet.

Kommunen har oppnådd en betydelig resultatmessig forbedring de siste åra, og årsregnskapet for 2017 viser et overskudd på 9,5 millioner kroner etter at underskudd fra tidligere år på 18 millioner kroner er dekket inn.

Kontaktpersoner