Høring- Søknad om fortsatt drift av skytebane på Bekkhus i Sarpsborg


Høringsfrist 01. januar 2019 00:00

Sarpsborg og Omegn Jeger og Fiskeforening (SOJFF) søker om tillatelse til fortsatt drift av skytebane på dagens anlegg på Bekkhus i Sarpsborg kommune.

På Bekkhus i Sarpsborg kommune har det vært leirdueskyting siden 1952. I dag er det omtrent 335 skyttere, hvorav litt over 100 er aktive skyttere.

Dagens drift ved skyteanlegget på Bekkhus medfører forurensning utover det som er tillatt etter forurensingsloven §§ 8 og 9. Det foreligger ikke reguleringsplan med bestemmelser som i tilstrekkelig grad verner miljøet mot støy og utslipp.

SOJFF ønsker å opprettholde aktiviteten i anlegget, og må derfor søke om tillatelse etter forurensningsloven § 11 og vilkår til denne etter § 16 i samme lov. Gjennom en tillatelse etter forurensingsloven oppnår vi en samlet regulering av all forurensings- og avfallsproblematikk rundt aktiviteten på skytebanen.

SOJFF søker om å få skyte 90 treningsdager på inntil 4 timer og 16 stevnedager på inntil 11 timer årlig. Tilsammen utgjør dette ca. 250 000 skudd over til sammen 106 valgfrie døgn hvert år.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

Søknaden legges ut til offentlig ettersyn i perioden 26.11.2018-01.01.2019. Søknad og vedlegg finner du i høyre marg.

Innspill eller merknader til søknaden kan sendes til Fylkesmannen i Østfold, Postboks 325, 1502 MOSS eller fmospostmottak@fylkesmannen.no

Merk uttalelsen med saksnummer: 2017/3158