Felles nasjonalt tilsyn med Sørum kommune - Frogner skole og kultursenter - tilsyn med skolemiljø

Fra januar 2018 skal det foretas nytt felles nasjonalt tilsyn (FNT) på opplæringsområdet i Norge,
etter instruks fra Utdanningsdirektoratet. Tilsynet omfatter offentlige og frittstående skoler og strekker seg over fire år.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus skal gjennomføre tilsyn med elevenes skolemiljø ved Frogner skole og kultursenter – Sørum kommune. Formålet med tilsynet er å kontrollere skolens rutiner og arbeid knyttet til elevenes psykososiale skolemiljø. Videre er formålet å kontrollere om Frogner skole og kultursenters håndtering og oppfølging av elevene er i henhold til regelverket.

Dato:
17. september - 30. desember
Sted:
Sørum kommune, Frogner skole og kultursenter
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Sørum kommune

Kontaktpersoner