Felles nasjonalt tilsyn med Nesodden kommune – Myklerud skole – tilsyn med elevenes skolemiljø

Fra januar 2018 skal det foretas nytt felles nasjonalt tilsyn (FNT) på opplæringsområdet i Norge, etter instruks fra Utdanningsdirektoratet. Tilsynet omfatter offentlige og frittstående skoler og strekker seg over fire år.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus skal gjennomføre tilsyn med elevenes skolemiljø ved Myklerud skole – Nesodden kommune. Formålet med tilsynet er å kontrollere skolens rutiner og arbeid knyttet til elevenes psykososiale skolemiljø. Videre er formålet å kontrollere om Myklerud skoles håndtering og oppfølging av elevene er i henhold til regelverket.

 

Dato:
14. september - 30. desember
Sted:
Nesodden kommune, Myklerud skole
Ansvarlig:
Barnehage-og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Nesodden kommune

Kontaktpersoner