Elever i videregående med behov for særskilt tilrettelegging – inntak og opplæring – Oslo kommune

Det overordnede formålet med tilsynet er å bidra til at alle elever får et godt utbytte av opplæringen.

 

 

Elever med behov for tilrettelegging utover ordinært opplæringstilbud er gitt egne rettigheter i opplæringsloven for å sikre at også disse får et godt utbytte av opplæringen. Tilsynet skal bidra til at Oslo kommune som skoleeier sørger for at inntaket av denne gruppen elever er i samsvar med kravene i opplæringsloven og forvaltningsloven, og at de sakkyndige vurderingene som ligger til grunn for spesialundervisningen er i samsvar med opplæringsloven.

 

Dato:
23. august - 15. januar
Sted:
Oslo kommune
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Oslo kommune

Kontaktpersoner