Tilsyn med Bærum kommune som barnehagemyndighet.

Det skal gjennomføres tilsyn med Bærum kommune som barnehagemyndighet jf. barnehageloven § 9 første ledd.

Tilsynet er varslet 12. mars 2018.

I samarbeid med Bærum kommune har vi utsatt gjennomføringen av tilsynet. Forventet avslutning av tilsynet er satt til utgangen av september 2018.

Tema for tilsynet er barnehagemyndighetens praksis ved godkjenning av barnehager og familiebarnehager jf. barnehageloven § 10 og § 11. Under dette temaet kontrollerer vi:

  1. Barnehagemyndighetens veiledningsansvar overfor de som ønsker å søke om godkjenning.
  2. Barnehagemyndighetens behandling av søknad om godkjenning av barnehage og familiebarnehage.
  3. Barnehagemyndighetens avgjørelse av søknad om godkjenning av barnehager og familiebarnehager.
Dato:
12. mars - 28. september
Sted:
Bærum kommune
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten i Bærum kommune