Tilsyn

Fylkesmannens fagavdelinger fører tilsyn med statlige, kommunale og private virksomheter i Oslo og Akershus. Formålet er å påse at rettssikkerhet og krav til gjeldende lovverk blir fulgt. 

Når kommunen/virksomheten formelt er varslet om tilsynet, legges det i kalenderen nedenfor. Oversikten oppdateres jevnlig. Det er kun planlagte tilsyn som legges ut, ikke hendelsesbaserte. 

Samordning av tilsyn

Kommuneloven § 60 e gir fylkesmannen i oppgave å samordne statlig tilsyn rettet mot kommunesektoren. Fylkesamannens samordning omfatter både det tilsynet som føres av fylkesmannen selv og andre statlige tilsynsmyndigheter. Lenken under gir dere et samlet bildet av det planlagte tilsynsomfanget på våre kommuner. 

Plan for samordning av tilsyn med andre tilsynsmyndigheter høsten 2018.pdf

Hvor ligger rapporter fra tilsynene?

Endelig tilsynsrapport legges ut under kalenderoppføringen. Avsluttede tilsyn finner du under via lenken "Vis tidligere hendelser". Kommunesøk er mulig på tilsyn som er publisert etter oktober 2015. 

Rapporter etter tilsyn med virksomheter med tillatelse etter forurensningsloven finner du på Norske utslipp

Rapporter etter tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene i Oslo og Akershus finner du her:
I Akershus: http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsrapporter/?fylke=Akershus 
I Oslo: http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsrapporter/?fylke=Oslo   


  

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
august 2018
23. aug - 15. jan 34 - 3 Barnehage- og utdanningsavdelingen Elever i videregående med behov for særskilt tilrettelegging – inntak og opplæring – Oslo kommune Oslo kommune
31. aug - 01. des 35 - 48 Barnehage- og utdanningsavdelingen Felles nasjonalt tilsyn med Oslo kommune – Abildsø skole – tilsyn med elevenes utbytte av opplæringen Oslo kommune, Abildsø skole
september 2018
14. sep - 30. des 37 - 52 Barnehage-og utdanningsavdelingen Felles nasjonalt tilsyn med Nesodden kommune – Myklerud skole – tilsyn med elevenes skolemiljø Nesodden kommune, Myklerud skole
17. sep - 30. des 38 - 52 Barnehage- og utdanningsavdelingen Felles nasjonalt tilsyn med Sørum kommune - Frogner skole og kultursenter - tilsyn med skolemiljø Sørum kommune, Frogner skole og kultursenter
Dato Arrangement
august 2018
23. aug - 15. jan Elever i videregående med behov for særskilt tilrettelegging – inntak og opplæring – Oslo kommune
31. aug - 01. des Felles nasjonalt tilsyn med Oslo kommune – Abildsø skole – tilsyn med elevenes utbytte av opplæringen
september 2018
14. sep - 30. des Felles nasjonalt tilsyn med Nesodden kommune – Myklerud skole – tilsyn med elevenes skolemiljø
17. sep - 30. des Felles nasjonalt tilsyn med Sørum kommune - Frogner skole og kultursenter - tilsyn med skolemiljø