Regionalt miljøtilskudd

Her finner du viktig informasjon om de ulike miljøordningene, tilskuddssatser, søknadsinformasjon og regelverk

Regionalt miljøprogram (RMP) for Oslo og Akershus som opprinnelig gjaldt for 2013-2016, forlenges til og med søknadsomgangen 2018. Neste Regionalt miljøprogram (2019-2022) vil være klart 1. januar 2019. Les mer her

Prioriterte områder: Vannområdet Haldenvassdraget, Leira-Nitelva, Øyeren, Hurdal-Vorma, PURA (Bunnefjorden med Årungen og Gjersjøvassdraget, Morsa (hele, 1 og 2 ), Glomma sør for Øyeren, Oslo, Oslofjord Vest

Andre områder: Vannområder med avrenning til Mjøsa, Vannområdet grensevassdragene med avrenning til Sverige.

Satsene vil variere med oppslutningen om ordningene. Oslo og Akershus har totalt 51,7 millioner til fordeling for søknadsomgangen 2017.

Les mer om ordningen her: https://www.fylkesmannen.no/nb/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Miljotiltak-i-jordbruket/Regionalt-miljoprogram---RMP1/ 

Søknadsfrist:
20.10.2018 00:00:00
Målgruppe:
Prioriterte områder: Vannområdet Haldenvassdraget, Leira-Nitelva, Øyeren, Hurdal-Vorma, PURA (Bunnefjorden med Årungen og Gjersjøvassdraget, Morsa (hele, 1 og 2 ), Glomma sør for Øyeren, Oslo, Oslofjord Vest
Ansvarlig:
Landbruksavdelingen