Departementet skal på befaring til Sørkedalsveien og Huseby i Oslo 19. oktober

Forsvarsbygg har fremmet innsigelse til detaljregulering av Sørkedalsveien 150 og del av 148 Huseby.

Saken er oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse, jf. fylkesmannens saksfremstilling i lenken til høyre.  

Møtet er åpent og offentlig – det legges opp til følgende program:  

Møtested:        Formannskapssalen, Oslo rådhus 
Møteledere:    Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland  

Kl. 0900-1010: Møte: presentasjon og saksgjennomgang

  • Innledning ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  • Redegjørelse fra Oslo kommune innledes av byråd Hanna E. Marcussen

  • Redegjørelse fra Plan- og bygningsetaten
  • Redegjørelse fra Forsvarsbygg

  • Redegjørelse fra forslagsstiller

  • Fylkesmannen orienterer om mekling og sin oversendelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  • Spørsmål fra departementene

Kl. 1035-1145: Befaring i planområdet

 

Kontaktpersoner