Presseinvitasjon – Kronprinsparet skal besøke Orbit Arena og buddhisttempelet på Jessheim, Ullensaker kommune 22. august 2018 kl. 1000

Kronprinsparet. Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff.
Kronprinsparet. Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff.

Akkrediteringsfrist: 21. august kl. 14.00.

Akkreditering

Presse som ønsker å dekke Kronprinsens besøk må be om akkreditering til Fylkesmannen i Oslo og Akershus ved Kari Øyen Gay på e-post: kari@fylkesmannen.no eller telefon: 47 28 51 71 innen 21. august kl. 1400.     

                                                      

Det legges opp til følgende presseprogram:  

Tid:

 

Kl. 1000-1005

 

Foto- og presseposisjon

 

 

Kronprinsparet ankommer Orbit Arena, Industriveien 10, 2069 Jessheim 

Ønskes velkommen av:            
Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland, ordfører Tom Staahle og visepolitimester Arne Jørgen Olafsen  

Blomsteroverrekkelse fra deltakerne:
Marlene Lobben Arlo og Stian Hagdal 

Vertskap:
Styreleder Ine Foss Adm. dir. Hanne Ulsletten
Leder produksjon Arnfinn Pedersen
Jobbkonsulent Therese Sæberg  

Kl. 1005-1015

Foto- og presseposisjon

 

Program Orbit Arena:

  • Orientering om Orbit Arena  ved adm.dir. Hanne Ulsletten
  • Dikt ved Tom Andre Henriksen. Han har møtt kronprinsen ved to tidligere anledninger - første gang som 5-åring og har bilder av seg sammen med ham.Henriksen møtte Kronprinsen i forbindelse med 10-års jubileet til Haraldvangen i 1979.Røde Kors hadde da plukket ut 5-åringen til å overrekke «Hurdalstrollet» til Kronprinsen.   
  • Orientering ved leder produksjon Arnfinn Pedersen  

Kl. 1015-1017

Kronprinsparet inviteres på omvisning. Ved Arnfinn Pedersen og Therese Sæberg  

Kl. 1018-1023

Foto- og presseposisjon

 

 

Pakke- og monteringsavdelingen

Ved Arnfinn Pedersen. Her pakkes juledisplay, Coca-Cola og Gaupen ev. Autocare  

Deltakere:
Ante Verket
Barbro Amundsen
(Ekstra/reserve: Mari Seberg og Olav Jessnes)

Kl. 1024-1029 Foto- og presseposisjon

 

Bestikkavdelingen

Ved Arnfinn Pedersen og Therese Sæberg. Her pakkes bestikk til flere flyselskaper.  

Deltaker:
Mia Kvitblik
Inger-Lise Larsen  

Kl. 1030-1043

 

Foto- og presseposisjon

 

Fruktavdelingen

Ved Arnfinn Pedersen og Magne Gran  

Kronprinsparet er med på rutiner som håndvask og pakking av hver sine fruktkurv. En deltaker viser og forklarer hva de skal gjøre!  

Deltakere:
Anne-Lise Gjerden
(Ekstra/reserve: Veronica Voldseth 

Kl. 1043-1045

 

Vertskapet følger Kronprinsparet og takker for besøket 

Kl. 1050-1055

 

Foto- og presseposisjon

Kronprinsparet med følge ankommer Lotus tempelet og Det vietnamesiske buddhistsamfunnet, Trondheimsvegen 205, 2067 Jessheim

Ønskes velkommen av:   

Blomsterbarn:
David Minh Sang So, 11 år
Julie Le Huynh 12 år

Vertskap:
Samfunnets øverste åndelige leder og rådgiver:  Bikkhu Thích Trí Minh med tolk: Lyly Che 
Abbed Thích Viên Ngộ  

Alle må ta av seg skoene før man går inn i hallene, man kan ha sokker på seg.

Utgangen vil være fra Quang Am-hallen, langsmed tempelet på utsiden og tilbake til bilene. Gjestene vil kunne se hagen fra avstand.  Buddhistsamfunnet passer på å flytte ALLE sko til utgangen, slik at de står klare der.  

 

Program og omvisning i tempelet:
Kronprinsparet og følget inviteres inn til Dharmahallen (samme bygget som Quan Âmhallen).  

Kl. 1055-1105

Foto- og presseposisjon

Thay Dung viser pressen videre til Quan Am hallen i god tid før meditasjonen

 

I Dharmahallen (ved Quan Âm hallen):

Velkomst-te (Zen te seremoni) og meditasjon

 

Kl. 1105-1133

 

Kronprinsparet og følget inviteres inn til Quan Âm hallen 
Kronprinsparet og følget inviteres til å delta i en kort seremoni utført av barn, nonner og munker:  

Fotoposisjon til alle aktivitetene inne i Quan Âm hallen

 

  • Blomsterofringsseremoni og dans med seks ungdommer
  • Sutra-resitasjon / bønn
  • Orientering og tale ved åndelig leder Thích Trí Minh (med tolk)
  • Overrekkelse av gave Quan Âm statue til Kronprinsparet ved åndelig leder Thích Trí Minh
  • Mens det rigges til fotografering vil det bli en kort samtale Thich Vien Dung om blant annet dagligliget i tempelet
  • Gruppebilde med Kronprinsparet, vertskapet og munker. Barna sitter på gulvet foran Kronprinsparet  

Kl. 1133-1135

Foto- og presseposisjon

Vertskapet følger Kronprinsparet bort til bilen takker for besøket

 

  

Orbit Arena

Orbit Arena har 50 års jubileum og er en stor aktør innen arbeidsinkludering og attføringstjenester. Bedriften leverer tjenester bl.a. til Nav og samarbeider tett med næringslivet om arbeidspraksis, rekruttering til ordinært arbeid og bistand til sykefraværsoppfølging.

Orbit Arena har som målsetting at alle skal finne en jobb de mestrer og trives med. Vi bidrar til at de som står utenfor arbeidslivet kommer i arbeid, og at de som står i fare for å falle ut av arbeidslivet, beholder jobben. 

Orbit Arena er medlem i bransjeforeningen Arbeid & Inkludering i NHO Service og ASVL. Selskapet er primært et kommunalt/fylkeskommunalt eid aksjeselskap med  ca. 40 ordinært ansatte, ca. 40 ansatt i avdelingen for varig tilrettelagt arbeid  og har rundt 80  plasser på øvrige tjenester.  

Det Vietnamesiske Buddhistsamfunnet

Det Vietnamesiske Buddhistsamfunnet er et av Norges største buddhistsamfunn, med over 6000 medlemmer over hele landet. Samfunnet følger Mahayana-tradisjonen og jobber aktivt med å veilede buddhister og andre interesserte innen Buddhas lære. Det Vietnamesiske Buddhistsamfunnet har i dag flere templer i Norge, samt flere tilknyttede lokale foreninger. Samfunnet er tilsluttet Buddhistforbundet og har hovedsete på Khuong Viet-tempelet på Lørenskog. 

Samfunnet ble opprettet i 1982, noen år etter at de første vietnamesiske båtflyktningene kom til Norge. Medlemmer av samfunnet består i dag hovedsakelig av nordmenn med vietnamesisk bakgrunn. 

Samfunnets hovedaktiviteter består i å planlegge og arrangere religiøse hellig- og merkedager, seminarer og sommer- og vintertilflukter for sanghaen. I tillegg arrangerer samfunnet kulturelle og sosiale aktiviteter for både lekfolk, barn og unge. 

Det Vietnamesiske Buddhistsamfunnet tilstreber også å være et bindeledd mellom norsk og vietnamesisk kultur. Gjennom våre aktiviteter driver vi blant annet humanitært arbeid i Vietnam, for eksempel ved naturkatastrofer.

Kontaktpersoner