Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år

Vinter i Østensjøvannet naturreservat
Vinter i Østensjøvannet naturreservat (Foto: Jon A. Markussen / Fylkesmannen i Oslo og Viken)

I romjulen har vi kontortid fra 09.00 til 15.00. Fra 1. januar er vi en del av Fylkesmannen i Oslo og Viken. Du finner ny kontaktinformasjon nedenfor.

Fylkesmannen i Buskerud, Fylkesmannen i Østfold og Fylkesmannen i Oslo og Akershus blir ett embete.

Fra 1. januar 2019 heter vi Fylkesmannen i Oslo og Viken, med organisasjonsnummer 974 761 319.

 

Slik kommer du i kontakt med oss

Postadresse:

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Postboks 325

1502 Moss

 

Besøksadresser:

Moss:                   Vogts gate 17

Oslo:                    Tordenskiolds gate 12 (inngang fra sjøsiden)

Drammen:          Statens Hus, Grønland 32

 

Telefon:              69 24 70 00

Postmottak:       fmovpost@fylkesmannen.no

Internett:            www.fylkesmannen.no/ov

 

Fakturadresse:

Bruk organisasjonsnummer 974 761 319 for å sende elektronisk faktura til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Manuelle fakturaer sendes per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, Fakturamottak DFØ, Postboks 4746, 7468 Trondheim. Ref: 3840 + initialer (initialer på den som har bestilt varen/tjenesten).