Redusert bemanning mandag

Mandag 17. september har vi redusert bemanning og tilgjengelighet på grunn av internt seminar.

Fra 1. januar 2019 skal vi slås sammen med Fylkesmannen i Østfold og Fylkesmannen i Buskerud. Det nye embetet får navnet Fylkesmannen i Oslo og Viken. Mandag den 17. september samles medarbeiderne i det fremtidige embetet for å bli kjent med hverandre og forberede oppstarten av den nye organisasjonen. 

Vi ber om forståelse for at det kan være vanskelig å nå oss denne dagen.