Ulvene i Østmarka

Det har vært ulv i Østmarka siden 2013, med yngling både i 2013, 2015, 2017 og nå også i 2018. 

Fylkesmannen oppsummerer her historikken for ulvene i Østmarka

Om 2018-ulvene

Ulven som nå er alfahunn i Østmarka ble født i Østmarka i 2015. Hun er datter av Fenris, som er far til kullene i 2013 og 2015, og ei tispe fra 2013-kullet, som ble felt under elgjakta i høsten 2015. Dagens alfahunn gikk i 2017 sammen med en innvandret ulv fra Slettåsreviret, men denne er ikke observert siden høsten 2017. Far til årets kull er trolig født i Østmarka i 2017, og sønn til alfahunnen og den forsvunnede Slettåasulven. Les mer om 2018-kullet på rovdata.no

Den første ynglinga

Før 2013 må man trolig tilbake til 1800-tallet for å finne ulveyngling i Østmarka. Men to ulvebrødre fra Dals-Ed/Haldenreviret fant hver for seg veien til Østmarka i 2012. Den første av dem gikk ut av Østmarka gjennom Lillestrøm sentrum natt til 16. april 2012. Den var trolig født i 2008 og ble senere felt på skadefelling i Trøndelag. Kullbroren kom til Østmarka vinteren 2012/2013. Ei tispe, født i 2010 i Rialareviret, kom fra Stockholm til Østmarka samme vinter. Disse to fikk trolig tre valper – to tisper og én hann.

Den andre ynglinga

Høsten 2013 forsvant tispa og hannen ble alene med valpene. Valpene, i alle fall to av dem, var sammen med sin far også påfølgende høst og vinter. Den ene tispevalpen gikk så til området rundt Hobbøl. Hannvalpen ble registrert ved DNA i nærheten av Kongsvinger i 2014. Den siste tispa ble gående med sin far også vinter og vår 2015. Disse to fikk trolig tre valper - to hanner og éi tispe. Ledertispa, altså tispa fra det første kullet, født i 2013, ble felt under elgjakten tidlig høst 2015. Dermed ble hannen fra Dals-Ed/Haldenreviret nok en gang alene med valper.

Alfahann med skabb

Det var tidligere påvist at alfahannen i Østmarka hadde skabb, men på senere foto så han ut til å være kvitt skabben. Da vil ulver normalt utvikle antistoffer mot skabb. Men tidlig januar 2016 ble det på nytt dokumentert at hannen hadde skabb, og han ble raskt verre. I løpet av rundt en uke var ulven så syk og avmagret at Fylkesmannen avlivet dyret av hensyn til dyrevelferd. Valpene, da under året, ble dermed alene.

Valper på vift

Den ene av de to hannvalpene trakk vinteren 2016 gradvis sørover og våren samme år ble det dokumentert at den gikk sammen med sin tante i områdene rundt Hobbøl. Disse fikk trolig tre valper våren 2017, men tispa er ikke observert siden februar 2017. Den andre broren gikk sammen med søstera vinter, vår og sommer 2016. Disse to virket å klare seg fint gjennom vinteren i Østmarka, til tross for at de var alene fra de var rundt åtte måneder gamle. Når de er så unge, klarer de normalt ikke å jakte eller felle større vilt. Utover våren ble det likevel gjennom sporing dokumentert at de forsøkte å felle rådyr og at de virket å ha et næringsmessig overskudd. Sommer og høst 2016 vandret trolig hannen ut. Tispa ble igjen i området.

Nytt par – tredje yngling

I februar 2017 ble det bekreftet at to ulver igjen gikk sammen og hadde markert revir i Østmarka. Den 8. januar 2017 krysset en hannulv, født i Slettåsreviret i Hedmark i 2015, over Nordre Øyeren på dårlig is. Han ble fotografert på Årnestangen og i Rælingen, og det ble observert at den også gikk gjennom isen. Den kom seg likevel over, og slo seg sammen med Østmarka-tispa. Sommeren 2017 ble det bekreftet nytt valpekull i Østmarka, den tredje ynglingen her i nyere tid. To tisper og én hann ble observert.

Konsekvensene av at det er ulv i Østmarka

At det er ulver i Østmarka berører mange. Det har blant annet konsekvenser for dyreholdet og det påvirker folk som bor ved og bruker Østmarka. Fylkesmannen har en rekke oppgaver knyttet til forvaltningen av ulv. I denne nettsaken har vi på generelt grunnlag forsøkt å besvare en del av spørsmålene vi får. Vi lager også årlig en liten brosjyre som sendes alle saueeiere i Oslo og Akershus. Søker du på ulv på våre nettsider, vil du dessuten få opp flere nyhetssaker vi har skrevet om hendelser knyttet til ulvene i Østmarka. Det kan være nyttig lesning.

Beredskapstelefon

Varsling om akutte hendelser vedrørende rovvilt utenom ordinær arbeidstid:

971 35 265

eller på e-post.

Vår rolle

Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kunnskap om forekomster og bestander av fredet rovvilt. Fylkesmannen gir ved behov fellingstillatelse på fredet rovvilt som gjør skade. Embetet behandler også søknader om erstatning for husdyr tatt av fredet rovvilt, søknader om forebyggende og konfliktdempende tiltak, og tiltak i beiteområder.