Ingen lisensjakt på ulv i Hobøl- og Mangenreviret

Klima- og miljødepartementet har behandlet klagene på rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling innenfor ulvesonen. Det åpnes ikke for lisensfelling av Hobøl- og Mangenreviret.

Alt om Klima- og miljødepartementets avgjørelse kan leses på deres nettsider:

Klagesak om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen