Gir kommunene ansvarsarter

Asker kommune har heroringvingen som en av sine ansvarsarter. Den lever på kalktørrenger i Indre Oslofjord. Arten var tidligere vanlig, men menneskeskapte arealendringer har gjort at den nå står i fare for å dø ut.
Asker kommune har heroringvingen som en av sine ansvarsarter. Den lever på kalktørrenger i Indre Oslofjord. Arten var tidligere vanlig, men menneskeskapte arealendringer har gjort at den nå står i fare for å dø ut. (Foto: Øystein Røsok / Fylkesmannen i Oslo og Akershus)

Oslo og kommunene i Akershus har fått oversikt over et utvalg truede arter de har et ekstra ansvar for å ta vare på.

Vi har kalt dem ansvarsarter, fordi artene står i fare for å forsvinne fra norsk natur, men de trives fremdeles akkurat i din kommune.

- Til kommunene skriver vi at de har verdier ingen kan erstatte, og vi lister opp hvilke arter vi regner som deres ansvarsarter. Med aksjonen for ansvarsartene ønsker vi at vi sammen kan gi bedre levekår til arter vi har et spesielt ansvar for akkurat i vår region, sier fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland.

Forvalter arealer og natur for våre barns barnebarn

Den største trusselen mot artsmangfoldet i vår region er utbygging og annen menneskelig arealendring, og det er kommunen som er plan- og bygningsmyndighet.

- Hvordan kommunene forvalter arealene sine, er avgjørende for hvilket naturmangfold vi overrekker våre etterkommere. En del av vår jobb hos fylkesmannen er å sikre bærekraftig utvikling – og naturmangfoldet for våre barns barnebarn, sier Svarstad Haugland.

Truede ansvarsarter

Oslo og Akershus har flere truede arter og naturtyper enn resten av landet. Av de truede artene er det mange som enten bare finnes her, eller som har sitt geografiske tyngdepunkt her. Vi kaller dem våre ansvarsarter.

En rapport laget av BioFokus viser at det er 1125 truede arter som er registrert i Oslo og Akershus og at hele 203 av disse er ansvarsarter for våre kommuner.

Hvordan gikk det sist?

Det er i år ti år siden alle ordførere fikk hver sitt postkort fra miljøverndepartementet med bilde av en truet art i deres kommune.

- Denne kampanjen er ikke en direkte oppfølger, men vi hadde så klart den i tankene. Dette kan jo være en anledning til å gjøre opp status for arten kommunen fikk tildelt. Hvordan står det nå til med arten dere fikk særlig ansvar for? spør Svarstad Haugland.

Bruk kunnskapen

Ikke alle forekomstene av ansvarsartene er kartlagt. Kommunen må derfor være ekstra oppmerksom dersom en utbygging berører viktige områder der informasjon mangler. Der kan artsmangfoldet være rikt.

- Vi må vite hvor den verdifulle naturen er, for å kunne ta godt vare på den, sier Svarstad Haugland.

Derfor er det viktig å supplere den allerede kjente kunnskapen om naturen, med mer kartlegging. Vi oppfordrer kommunen til å undersøke hva som er kartlagt, og om det burde kartlegges mer for å sikre mulige verdier.