Kort veg til gode hjelpere i landbruket

Dato:
13. september 10:00 - 15:00
Sted:
Statens Hus, Grønland 32, Drammen
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvaltning, landbruksrelatert rådgivningsapparat, etablererveiledningen, næringssjefer- og konsulenter i kommunene
Påmeldingsfrist:
06.09.2018 23:30:00

Jobber du med veiledning knyttet til etablering og næringsutvikling, kan temadagen «Kort veg til gode hjelpere» være noe for deg!

Fylkesmannens landbruksavdeling i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus arrangerer i samarbeid temadagen «Kort veg til gode hjelpere» på Statens Hus i Drammen torsdag 13. september kl 10.00 – 15.00. Foredragsholder er Ragna Flotve som jobber hos Fylkesmannens landbruksavdeling i Hordaland. Kurset har blitt holdt i andre fylker med gode tilbakemeldinger.

Hvordan tar vi imot potensielle gründere som strømmer over av entusiasme og mer eller mindre gode idéer? Og hvordan finner vi fram til potensial og mulighet hos de mer forsiktige og gir vedkommende hjelp og støtte i oppstartsfasen?

Litt om dagen
Temadagen gir praktisk kunnskap om hvordan du kan være hjelper for etablerere og næringsdrivende på en god og imøtekommende måte. Deltakerne får tips om hvordan vi kan gi nyttig hjelp, enten direkte eller gjennom et godt nettverk. Tilleggsnæringer i landbruket er brukt som eksempel, men kurset passer også for de som jobber med etablerere utenfor landbrukssektoren. Gjennom kurset får vi innblikk i enkle og effektive metoder som passer godt inn i en travel hverdag. Teori og praksis går hånd i hånd gjennom dagen, og det blir rom for mye dialog.

Litt om Ragna Flotve
Ragna har bred kompetanse gjennom utdanning, ledererfaring, styrearbeid og frivillig organisasjonsarbeid, og hun har i en årrekke arbeidet som næringsveileder. Hun har de siste årene arbeidet på landbruksavdelinga hos Fylkesmannen i Hordaland og har ansvar for næringsutvikling, Inn på tunet, lokalmat og reiseliv. Hun er forfatter av håndboka «Kort veg til gode hjelparar» som Fylkesmannen i Hordaland gav ut i 2017.

Målgruppe
De som har direkte kontakt med gründere, etablerere og næringsdrivende i landbruket - i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus; kommunal landbruksforvaltning, næringssjefer og -konsulenter, landbruksrelatert rådgivningsapparat, etablererveiledningen, næringsselskap, Innovasjon Norge, fylkeskommunene og andre.

Maksimalt antall deltakere på dette kurset er 42, og vi praktiserer "førstemann til mølla". Pris for kurset er 200 kroner som inkluderer håndbok og lunsj. Påmelding er bindende.

NB:

En teknisk feil gjør at det ofte ikke blir sendt bekreftelse på e-post etter påmelding. Etter påmeldingsfristens utløp vil alle påmeldte motta en bekreftelse. Får du ikke denne, bruk kontaktinformasjonen på denne siden.

Dato:
13. september 10:00 - 15:00
Sted:
Statens Hus, Grønland 32, Drammen
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvaltning, landbruksrelatert rådgivningsapparat, etablererveiledningen, næringssjefer- og konsulenter i kommunene
Påmeldingsfrist:
06.09.2018 23:30:00

Kontaktpersoner