Klimasatsworkshop 8. januar 2019

Dato:
8. januar 09:00 - 14:15
Sted:
Fylkestingsalen, Galleriet Schweigaardsgate 4, Akershus fylkeskommune
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Oslo og Viken og Akershus fylkeskommune
Målgruppe:
Kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak i Oslo og Akershus, Buskerud og Østfold
Påmeldingsfrist:
03.01.2019 23:30:00

Neste runde av tilskuddsordningen «Klimasats» er i gang og søknadsfristen er 15. februar 2019.

Regjeringen har foreslått å sette av 151,8 millioner kroner til ordningen i statsbudsjettet for 2019. For å bidra til at kommuner og andre virksomheter i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold sender mange og gode søknader til Klimasats-ordningen – sammen eller hver for seg - inviterer Fylkesmannen og Akershus fylkeskommune til en workshop.

Hovedhensikten med workshopen er å utarbeide konkrete og gode søknader. Det vil bli informert om Klimasats, og vi vil sammen med Miljødirektoratet gi veiledning og svare på spørsmål underveis.

Penger fra Klimasats kan gis til tiltak som reduserer utslipp av klimagasser. Ordningen gir store muligheter for å få støtte til tiltak og prosjekter innenfor følgende områder:

  1. Klimavennlig areal- og transportplanlegging
  2. Klimavennlig transport – gjennomføring av tiltak
  3. Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer – gjennomføring av tiltak
  4. Forprosjekter for klimagassreduserende tiltak – komme fra ord til handling
  5. Interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling

De beste prosjektene og ideene er de som bidrar til størst utslippsreduksjon, har overføringsverdi og bidrar til nyskaping.

Det er viktig at alle som kommer har forberedt seg. Du vil ha nytte av å ha satt deg inn hva som står om ordningene, og tenkt igjennom mulige prosjekter og tiltak.

Program kan lastes ned i høyre marg.

Tid: 9:00-14:15. Muligheter for å sitte ut dagen for skriving av søknader. FK og FM vil være til stede.

Det er plass til 80 deltakere og førstemann til mølla som gjelder. Vi informerer på e-post etter påmeldingsfristens utløp dersom du ikke har fått plass.

Seminaret skal streames, link kommer senere.

Klimasatsworkshop 2019

Legg til i egen kalender
Dato:
8. januar 09:00 - 14:15
Sted:
Fylkestingsalen, Galleriet Schweigaardsgate 4, Akershus fylkeskommune
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Oslo og Viken og Akershus fylkeskommune
Målgruppe:
Kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak i Oslo og Akershus, Buskerud og Østfold
Påmeldingsfrist:
03.01.2019 23:30:00