Fagdag temakart

Dato:
12. desember 09:00 - 16:00
Sted:
Thon Hotell Ski
Ansvarlig:
Plan- og temadatautvalget v/ Jon Anders Anmarkrud
Målgruppe:
Byggesak-, plan- og geodata-medarbeidere i Oslo og Akershus
Påmeldingsfrist:
05.12.2018 23:30:00

Plan- og temadatautvalget i Oslo og Akershus inviterer byggesak-, plan og geodata-medarbeidere til fagdag med erfaringsutveksling og læring.

Seminaret er gjennomført. Presentasjonene fra fagdagen kan lastes ned i menyen til høyre.

Temakart til besvær i saksbehandlingen? Bruk av Det Offentlige Kartgrunnlaget (DOK) i saksbehandling kan være en utfordring. Hva er bra og hva kan bli bedre?

Kom og lær! Si din mening om de dataene du bruker i saksbehandling etter plan og bygningsloven.

Deltakeravgift kr. 150,- som vil bli etterfakturert.

Invitasjon og program for dagen kan lastes ned fra høyre marg.

Påmelding på skjemaet nedenfor innen 5. desember.

Dato:
12. desember 09:00 - 16:00
Sted:
Thon Hotell Ski
Ansvarlig:
Plan- og temadatautvalget v/ Jon Anders Anmarkrud
Målgruppe:
Byggesak-, plan- og geodata-medarbeidere i Oslo og Akershus
Påmeldingsfrist:
05.12.2018 23:30:00