Seminar om unge erfaringskonsulenter

Dato:
8. mai 09:00 - 16:00
Sted:
Ballroom, Nedre Vollgate 11 Oslo
Ansvarlig:
Helseavdelingen
Målgruppe:
Alle som jobber med ungdom i Oslo og Akershus
Påmeldingsfrist:
01.05.2018 16:00:00

«Nå er gørra mi blitt kompetanse for hjelpeapparatet»

Hvorfor er unge erfaringskonsulenter en suksess i helse og sosialtjenestene i Oslo? Hva er det som gjør at unge erfaringskonsulenter får bedre innpass i ungdomsgruppa enn fagpersoner? Hva er erfaringkonsulentenes metoder for å jobbe med ungdom?

Hvordan har lederne jobbet for å utvikle erfaringkonsulentenes rolle? Hvordan har det vært jobbet med å utvikle rollen som ung erfaringskonsulent og hva sier ungdommene selv om dette «nye» erfaringsfagfeltet?

I Oslo kommune er det et sted mellom 40 og 50 unge erfaringskonsulenter som jobber med ungdom med utgangspunkt i en kommunal tjeneste. De fleste er ansatt i kommunen og noen jobber som frivillige erfaringskonsulenter. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gitt tilskuddsmidler til mange tiltak som har ansatt unge erfaringskonsulenter og bygd opp et stort faglig nettverk for erfaringskonsulentene og deres ledere. Nettverket eies og drives i dag av Oslo kommune.

Fylkeslegen i Oslo og Akershus vil åpne seminaret etterfulgt av seniorrådgiver Stig Nygård som vil legge frem hvordan det har vært jobbet med å utvikle rolle, funksjon og fagområdet ungdom hjelper ungdom. Fem tiltak vil presentere sine tjenester og deres arbeid med å implementere unge erfaringskonsulenter i deres tjenester. Så vil erfaringskonsulentene formidle sin rolle og gode erfaringer med å jobbe inn mot ungdomsgruppa. Til slutt vil organisasjonen Erfaringssentrum bli presentert. Se program i høyre lenke.

 

Dato:
8. mai 09:00 - 16:00
Sted:
Ballroom, Nedre Vollgate 11 Oslo
Ansvarlig:
Helseavdelingen
Målgruppe:
Alle som jobber med ungdom i Oslo og Akershus
Påmeldingsfrist:
01.05.2018 16:00:00

Dokumenter